Skip to main content

Disclaimer

De Beeldbank van de Universiteitsbibliotheek (UB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) wordt met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de gegeven informatie onjuistheden bevat. De UB behoudt zich het recht voor om stilzwijgend wijzigingen aan te brengen. Er wordt geen garantie gegeven voor het foutloos en / of ononderbroken functioneren van de Beeldbank. De Beeldbank van de UB stelt afbeeldingen beschikbaar van materiaal dat door UB wordt beheerd. De afbeeldingen en video’s zijn gemaakt door de VU, of in opdracht van de VU. De UB is de rechthebbende van deze afbeeldingen en video’s, met uitzondering van de afbeeldingen uit de Kunstlichtcollectie.Als u vindt dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechten, doordat uw werk zonder uw toestemming in de Beeldbank van de UB openbaar wordt gemaakt, dan kunt u dit aan ons doorgeven via het . Ook wanneer in de Beeldbank gepubliceerde persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, of voor het doel, of de doeleinden van de verwerking onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, verzoeken we u om contact op de nemen via het . Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op, uiterlijk binnen vier weken. Bij een gegronde klacht verwijderen of corrigeren we het materiaal uit de Beeldbank.Het materiaal in de Beeldbank is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de UB, tenzij op objectniveau anders is aangegeven.

Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK