Skip to main content

Betreffende deze collectie

Onze huidige cultuur wordt vaak getypeerd als beeldcultuur. Het belang van het beeld groeit echter al sinds de vroegmoderne periode. Dat illustreert de grote collectie geïllustreerde bijbels van de Universiteitsbibliotheek VU.

 

Ten behoeve van onderwijs en onderzoek zijn twee bijbels uit het begin van de 18e eeuw in hoge kwaliteit gedigitaliseerd. Zo is een dataset van enkele honderden illustraties ontstaan die laat zien hoe de beeldtaal in de loop van de tijd is verschoven. Dienen de illustraties aanvankelijk om emoties bij de lezer op te roepen, later wordt het overdragen van kennis een steeds belangrijker oogmerk. De beide bijbels zijn afkomstig uit de bibliotheek van Abraham Kuyper, theoloog, staatsman en stichter van de VU. Het zwaartepunt van deze bibliotheek ligt op kerkgeschiedenis en kerkrecht. Tal van boeken, vooral de 19e-eeuwse, vertonen gebruikssporen van Kuyper.

 

Secundaire literatuur: Geboekt in eigen huis. Werken van Abraham Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK