Skip to main content

Betreffende deze collectie

De afdeling Bijzondere Collecties van de UBVU herbergt een rijke collectie brieven. Deze collectie omvat circa 300 brieven en biedt een schat aan informatie voor onderzoekers. Ook leent het materiaal zich uitstekend voor het onderwijs, onder meer voor colleges paleografie en (literatuur)geschiedenis. De digitalisering van dit materiaal en de presentatie ervan in onze Beeldbank vergroot de toegankelijkheid van dit culturele erfgoed.

 

De collectie

De brieven uit deze collectie zijn heel verschillend van aard. Ze zijn in de zestiende tot en met de achttiende eeuw geschreven door allerlei auteurs en bestemd voor zeer diverse ontvangers. Onder de schrijvers bevinden zich onder meer Hugo de Groot, Théodore de Bèze, Johannes Bogerman, Heinrich Bullinger, Jacob Cats, Jacobus Isaac Doedes, Margaretha van Parma, Johan van Oldebarneveldt en Gisbertus Voetius. Tot de geadresseerden kunnen we Johannes Uytenbogaert, de gebroeders Muller boekverkopers, Christiaan en Constantijn Huygens, de Admiraliteit van Zeeland en de Staten van Utrecht rekenen. Maar ook meer onbekende schrijvers en lezers vinden we in deze collectie terug. Ook de omvang van de brieven loopt uiteen. Variërend van een kattebelletje tot enkele bladen, al dan niet voorzien van een lakzegel.

 

Geschiedenis

De collectie is op verschillende manieren tot stand gekomen. Sommige brieven zijn in de loop der jaren aangekocht, anderen zijn gevonden in boeken uit het bezit van de UBVU. Het merendeel van de brieven maakt echter deel uit van de collectie van mr. H. Bos Kzn (1881-1970), houthandelaar, jurist en bestuurder, onder andere van de Vrije Universiteit. Deze collectie is in 1971 door de UBVU verworven.

 

Verantwoording

De brieven zijn integraal gedigitaliseerd. Alle hier gepresenteerde brieven worden beschreven in de Catalogus van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam / samenst. en red. Willem Heijting. Amstelveen : Eon Pers, 2007. [UB VU Catalogus]

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK