Skip to main content

Betreffende deze collectie

Boeken vol zilverwerk

 

In 2008 verwierf de Universiteitsbibliotheek VU samen met het Bijbels Museum een indrukwekkende collectie kerkboekjes. Bijzonder aan deze zogeheten ‘Collectie Van Noordwijk’ is vooral het zilver, waarmee (veel) banden zijn versierd. De belangrijkste kenmerken van elk boekje zijn fotografisch vastgelegd. Deze afbeeldingen zijn raadpleegbaar via de beeldbank

 

Geschiedenis

 

Meer dan driehonderd exemplaren omvat de ‘Collectie Van Noordwijk’. Zij is begonnen als een privéverzameling. Met veel toewijding en kennis van zaken werden decennialang stukken aangekocht. Gaandeweg ontstond een collectie die uniek is wat betreft omvang en samenstelling. Hierdoor biedt zij een goed beeld van de ontwikkelingen van het boekzilver in Nederland. Ook werpt zij licht op de privédevotie van generaties Nederlanders. Deze religieuze traditie klinkt door in het bekende kinderversje waarin Kortjakje altijd ziek is – behalve op zondag wanneer zij naar de kerk gaat met haar “boek vol zilverwerk”.

 

Technische aspecten

 

Het laten aanbrengen van boekzilver op boeken gebeurde regelmatig en in brede kringen van de Nederlandse samenleving. Boekzilver treffen we vaak aan op religieuze boeken, zowel katholieke, als protestantse en joodse boeken. Het betreft hier vaak fraaie staaltjes van ambachtelijk vakmanschap, met allerlei varianten die typerend zijn voor een bepaalde streek of plaats in ons land. Ook in de uitvoering zijn er verschillen, van eenvoudige versieringen tot zeer verfijnd smeedwerk. Steeds blijkt de grote variëteit en kwaliteit die vroegere zilversmeden in dit kleinzilver hebben gelegd. Elk boekje is daardoor een uniek en prachtig kunstwerk.

 

Digitalisering

 

Elk boekje is op vijf verschillende manieren vastgelegd. Achtereenvolgens worden afbeeldingen getoond van: het voorplat met gesloten klamp(en), het achterplat, de snede, de rug en het voorplat met geopende klamp(en).

De digitalisering van de boekjes kon plaatsvinden dankzij donaties van sponsoren.

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK