Skip to main content

Betreffende deze collectie

Deze collectie bevat foto’s betreffende de geschiedenis van de Vrije Universiteit in de meest ruime zin van het woord. Portretten van hoogleraren, foto’s genomen bij promoties, lustrumbijeenkomsten, VU-propaganda dagen, VU-jubilea en van de nieuwbouw aan de De Boelelaan en op Uilenstede om maar enkele voorbeelden te noemen.

 

De kern van deze verzameling werd gevormd door het werk van mw. N. Oosterbaan van het Historisch VU-Museum en mw. B. Korevaar van de Historische Commissie. Het Historisch VU-Museum had een kort bestaan rond het 75-jarig jubileum van de VU in 1955 en de Historische Commissie werd in het leven geroepen voor de viering van het VU-eeuwfeest in 1980. Museum noch Commissie bestaan nog, maar hun collecties werden overgedragen aan het HDC. Door die samenvoeging werden ook foto’s toegevoegd die afkomstig waren uit archieven van het HDC, waardoor de collectie breder werd van samenstelling.

 

Van niet alle foto’s kon op korte termijn worden vastgesteld wie de maker is en/of bij wie de auteursrechten liggen. Ter voorkoming van inbreuk op rechten werd besloten de foto’s (voorlopig) niet te tonen; de metadata blijven beschikbaar en zijn doorzoekbaar. Voor afbeeldingen die u wilt zien of waarvan u een kopie wilt, wordt u verzocht contact op te nemen met de .

 

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK