Skip to main content

Betreffende deze collectie

Toen de Vrije Universiteit in 1884 een eigen gebouw betrok op de Keizersgracht hadden de bestuurders de beschikking over een echte senaatskamer. Naar oude academische traditie besloot men om hoogleraren te laten portretteren. Zo kon het bezoek zien welke eminente geleerden het onderwijs op de VU verzorgden. Het was de aanzet tot een lange traditie, die nog steeds springlevend is.

 

Collectie

In de Beeldbank zijn ruim 80 hoogleraarportretten van de VU opgenomen. Het eerste portret is dat van prof. dr. A. Kuyper, destijds als hoogleraar verbonden aan de faculteiten Godgeleerdheid en Letteren. Het meest recente is dat van prof. dr. A.P. Hollander, hoogleraar faculteit Bewegingswetenschappen, uit 2007. Voor de Beeldbank zijn de hooglerarenportretten bijeen gebracht tot een overzicht. Op de VU campus hangen ze verspreid in de verschillende gebouwen, in de Forumzaal, in vergaderzalen van faculteiten, op gangen van de afdeling en binnen de Universiteitsbibliotheek VU.

 

Achtergrond

Dit academische erfgoed vormt een fraaie afspiegeling van de geschiedenis van de universiteit. Het geeft uitdrukking aan haar calvinistische wortels, maar ook de gestage opbouw van de faculteiten is er in terug te zien. Een oude theologische faculteit betekent veel hoogleraren in de Godgeleerdheid. Naast academisch erfgoed, is het ook cultureel erfgoed. Het zijn schilderijen, uitgevoerd door bekende en minder bekende kunstenaars. Zo wordt ook op een mooie manier zichtbaar hoe de portretschilderkunst zich ontwikkelde vanaf het begin van de vorige eeuw tot in het huidige millennium.  

 

Informatie

Meer weten over de collectie? Zie: Drs. Hendriekje Bosma (VU Exposorium) en dr. Ad Tervoort, Kopstukken van de VU 1880-2010. Dienst Marketing & Communicatie Vrije Universiteit, Amsterdam. 9789081568012; 136 blz. €19,95.

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK