Skip to main content


Betreffende deze collectie

Kunstlicht (website) is een tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur uit heden en verleden. Het tijdschrift is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maar opereert vanuit een onafhankelijke stichting. Sinds de oprichting in 1980 is Kunstlicht een belangrijk podium voor wetenschappelijke publicaties van beginnende en gerenommeerde kunst- en cultuurhistorici, van binnen én buiten de VU. Het archief van Kunstlicht is door de Bibliotheek van de Vrije Universiteit gedigitaliseerd en wordt in open access door de VU-bibliotheek beschikbaar gesteld.

 

In de Beeldbank zijn alleen opgenomen de jaargangen: 1(1980) nr. 1  t/m  29(2008) nr.1/2

 

© Auteurs en Stichting Kunstlicht, Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2010

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK