Skip to main content

Betreffende deze collectie

De Kaartenverzameling van de UB VU herbergt naast een collectie atlassen en cartografische literatuur een collectie van ca 60.000 kaarten. Hiervan is een deel geselecteerd voor opname in de Beeldbank.

 

Regio’s

 

De Beeldbank bevat kaarten van alle gebieden ter wereld. Een accent ligt op kaarten die in Nederland gemaakt zijn en het Nederlandse grondgebied weergeven. Polderkaarten zijn goed vertegenwoordigd evenals stadsplattegronden.

 

Periode

 

Het zijn met name de oude kaarten uit de collectie die digitaal beschikbaar zijn. Hierbij gaat het om kaarten die gepubliceerd zijn vóór 1900. Hieraan zijn kaarten toegevoegd die weliswaar in de eerste decennia na 1900 zijn gepubliceerd, maar vanwege hun ouderdom, uniciteit of kwetsbaarheid onderdeel uitmaken van de collectie ‘oude kaarten’. De oudste kaart uit de collectie stamt uit het begin van de 16e eeuw.

 

Schaal

 

De Beeldbank bevat zowel grootschalige als kleinschalige kaarten. Zo kunt u een grootschalige kaart van Van Niftrik over de uitbreiding van Amsterdam aantreffen op de schaal 1:7.500, maar ook een kleinschalige wereldkaart van 1:20.000.000.

 

Thema's

 

De kaarten in de Beeldbank bestaan uit overzichtskaarten die de topografie van een gebied weergeven of een bepaald thema bijvoorbeeld op het gebied van de geologie, de waterstaatkundige situatie of ruimtelijke planning.

 

Zoeken

 

Behalve de gebruikelijke zoektermen (Titel, auteur) kn gezocht worden op regio en thema. Hulpmiddelen hierbij zijn de lijsten die u kunt vinden door te klikken op de volgende links: regio of thema. Resultaat kan zijn een zelfstandige kaart of een kaart uit een kaartserie. In het laatste geval is vaak een indexkaart toegevoegd waarme gemakkelijk het betreffende blad gevonden kan worden.

 

Voor kaarten en afbeeldingen van gebouwen etc. uit met name de 18e eeuw, zie ook de collectie Galérie agréable du monde (alleen toegankelijk vanaf de VU campus).

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK