Skip to main content

Betreffende deze collectie

Tot lang na de uitvinding van de boekdrukkunst halverwege de vijftiende eeuw bleven er volop handgeschreven teksten verschijnen. Van deze zogeheten ‘moderne handschriften’ bezit de Universiteitsbibliotheek VU enkele honderden titels. Hieronder bevinden zich onder meer gezangen, theologische traktaten, reisverslagen en collegedictaten. Voor de Beeldbank is uit deze collectie een twintigtal representatieve werken gedigitaliseerd.

 

Geschiedenis

 

De oorsprong van de handschriftencollectie ligt in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Toen verwierf de Universiteitsbibliotheek VU twee omvangrijke bibliotheken: die van het grootseminarie van het R.K. bisdom Breda te Hoeven en die van de privéverzamelaar mr. H. Bos Kzn. Hierin bevonden zich vele handschriften, die de basis vormden voor de huidige collectie. Gaandeweg werd deze uitgebouwd, met bijzondere aandacht voor de zwaartepunten binnen het onderzoek op de VU, zoals de religieuze cultuur in de Lage Landen tijdens de Republiek.

 

Digitalisering

 

Elk titel is integraal gedigitaliseerd: van het voorplat tot en met het achterplat, inclusief eventuele toevoegingen van gebruikers, zoals ingevoegde briefjes of addenda.

 

Verantwoording

 

De titelbeschrijvingen zijn ontleend aan: Catalogus van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam / samenst. en red. Willem Heijting. Amstelveen : Eon Pers, 2007. [UB VU Catalogus]

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK