Skip to main content

Betreffende deze collectie

De Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam is een algemene universiteit met sterke protestants-christelijke wortels. Onderzoek naar de godsdienstige, wetenschappelijke, culturele, politieke en historische aspecten van die protestantse traditie vormt een onderdeel van het onderzoek dat er wordt verricht. Bij de afdeling Bijzondere collecties van de bibliotheek ligt een zwaartepunt op het verzamelen van de bronnen voor dat onderzoek. Dat betekent dat naast geschreven en gedrukte teksten uit of met betrekking tot de protestantse traditie ook portretten van de hoofdrolspelers zijn bijeengebracht. De geportretteerden zijn voornamelijk Nederlanders, maar niet alleen. Zo komen in de verzameling, die ongeveer 1500 portretten op papier omvat, ook afbeeldingen van Calvijn voor.

 

Techniek

 

Deze portretten zijn uitgevoerd als tekening, kopergravure, mezzotint, aquatint, lithografie, foto enz. Een klein deel ervan bestaat uit knipsels uit geïllustreerde publicaties. De oudste portretten dateren van het begin van de zestiende eeuw, de jongste stammen uit het eind van de negentiende eeuw.

 

Herkomst

 

De collectie is voor een groot deel afkomstig uit de bibliotheek van Mr. Hendrik Bos (1881-1970), houthandelaar, bibliofiel en oud-directeur van de VU, die in 1971 door de bibliotheek van de Vrije Universiteit werd verworven. In de collectie Bos zijn duidelijke sporen van oudere verzamelingen terug te vinden. De rest van de portretten is door de bibliotheek zelf bijeengebracht.

 

Bewerking

 

De portretten werden van 1990-1992 geordend en geïnventariseerd om de collectie voor studenten, onderzoekers en andere belangstellenden toegankelijk te maken. Daarbij lag het accent vooral op de identificatie van de geportretteerde en minder op de datering en de gebruikte techniek.

 

Digitalisering

 

Digitaliseren van deze collectie is mogelijk gemaakt door subsidie in het kader van het Geheugen van Nederland.

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK