Skip to main content

Betreffende deze collectie

‘Naast van Lennep en Schimmel, - naast Beets en Hasebroek verdient zeker een eereplaats als oorspronklijk Nederlandsch auteur: C. E. van Koetsveld. Het is gezonde, aangename, boeiende, opwekkende lektuur, veredelend en echte humor. Het is lektuur voor alle rangen en klassen uitnemend geschikt voor de huiskamer’.

 

Met deze woorden opent een prospectus van een goedkope volksuitgave van Van Koetsvelds werken (jaar van uitgave onbekend). De universiteitsbibliotheek VU kreeg enkele jaren geleden de collectie Van Koetsveld aangeboden, een collectie van een kleine honderd uitgaven van werken van predikant en schrijver Cornelis Eliza van Koetsveld. Van Koetsveld werd geboren op 24 mei 1807 in Rotterdam. Hij studeerde theologie aan de universiteit van Leiden en werd predikant in achtereenvolgens Westmaas, Berkel en Rodenrijs, Schoonhoven en Den Haag. Op 11 oktober 1878 werd Van Koetsveld benoemd tot hofprediker. In die hoedanigheid heeft hij vijf vorstelijke begrafenissen geleid, doopte hij prinses Wilhelmina en was hij betrokken bij het wel en wee van het koningshuis.

 

De door Van Koetsveld geschreven werken zijn veelal theologisch van aard. Hij schreef zowel wetenschappelijk werk als kinderboeken. In deze beeldbank zijn acht uitgaven integraal opgenomen.  

 

De pastorie te Mastland  (XU.15226) is waarschijnlijk zijn bekendste boek. Hierin beschrijft hij het werk van een predikant, geënt op eigen ervaringen in Westmaas. Nog tijdens zijn leven verschenen elf edities en in totaal zou dit werk achttien drukken beleven. Losse bladen uit mijn pastoraalboek (XU.8309) kan gezien worden als een vervolg op dit werk. Ook hierin staan het werk en de ervaringen in de pastorie centraal. Bij uitstek gericht op kinderen zijn Tot wien, Heer? (XU.08322), Overburen, Eene Kerstvertelling (XU.08323)en De kinderen in den Bijbel, voor onze kinderen geschetst (XU.10743). Dit laatste boek droeg Van Koetsveld op aan de jonge prinses Wilhelmina. Het boek De vrouw in den Bijbel (XU.10731) is opgedragen aan Hare Majesteit de koningin-regentes (Emma) en is geschreven voor volwassen lezers. Een hoogtepunt in het wetenschappelijk werk van Van Koetsveld is zijn omvangrijke studie De Gelijkenissen van den Zaligmaker. Met De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot een Huisboek voor het Christelijk gezin (XU.10728) heeft Van Koetsveld dit werk toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Het prachtig uitgegeven boek Een voetreis 100 jaar geleden (XU.08362) is te midden van het theologische werk een uitzondering. Dit werk, uitgegeven door de A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, beschrijft een voettocht die Van Koetsveld als student maakte van Rotterdam naar Rotterdam, via de Ardennen, Brussel en Antwerpen. De beschrijving van deze voettocht verscheen eerst in afleveringen in Kampioen en in 1928, 35 jaar na het overlijden van Van Koetsveld, als boek. 

 
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK