Skip to main content

Hennaardera Deel de vyfde Grietenije van Westergoo / naukeurig afgemeeten en uytgebeelt door Bernardus Schotanus à Sterringa wanneer aldaar grietman was de heer Jr. Edzard van Grovestins doen mede gecommitteerde ter vergaaderinge van de Ho.Mog.H.H. Staten Generaal der Vereenigde Provincien in's Graven Hage. A°. CH MDCXXCVII ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma

klein (250x250 max)
gemiddeld (500x500 max)
groot
Extra Large
groot ( > 500x500)
Hoge Resolutie
  •  
Inhoud laden ...
u wenst te rapporteren:


...
Selecteer de collecties om toe te voegen of te verwijderen van uw zoekopdracht
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK